Site Overlay

Shell

SKIRTA PAGERINTI EKSPLOATACINES SAVYBES

Tepimo sprendimai automobilių komponentų pramonei

SKIRTA SUMAŽINTI SANAUDAS

Automobilių komponentų pramonėje nuolatos stengiamasi mažinti gamybos ir techninės priežiūros išlaidas ir gerinti produktų eksploatacines savybes. Ar norėtumėte sumažinti gamybos linijos techninės priežiūros išlaidas, naudodami ilgaamžiškas alyvas ir plastiškuosius tepalus, ar padidinti našumą, naudojant išankstinio užpylimo alyvas, „Shell” siūlo platų tepimo alyvų asortimentą, sudarytą patenkinti visus Jūsų poreikius.

Šie produktai gali padėti sumažinti Jūsų gamybinių procesų ir įrangos pirkimo ir eksploatacijos kaštus, užtikrindami:
• geresnę apsaugą;
• ilgesnę alyvos ir įrenginiy naudojimo trukmę;
• didesnj gamybos našumą.

IŠBANDYTA TECHNOLOGIJA

„Shell” kiekvienais metais daug investuoja į naujų tepimo produktų tyrimus ir kūrimą. Visi „Shell” tepalai kuriami pagal griežtas programas, o kurdama Jūsų įrengimuose skirtus naudoti tepalus, „Shell” artimai bendradarbiauja su daugeliu įrangos gamintojų. „Shell” tepalų ekonominė nauda po to demonstruojama automobilių komponentų gamyklose visame pasaulyje.

Geresnė apsauga: išmetimo vamzdžių gamintojas pranešė sutaupantis 71.300′ USD per metus, nes savo gamybinėse operacijose ėmė naudoti „Shell Tellus S2 M” hidraulinę alyvą ir taip išvengė nepagamintos produkcijos nuostolių ir neplaninės techninės priežiūros išlaidų.

llgesnė alyvos naudojimo trukmė: pradėjęs naudoti „Shell Corena S4 R” alyvų kartu su „Shell LubeAnalyst” paslauga, vienas automobilių komponentų gamintojas du kartus prailgino savo oro kompresorių alyvos keitimo intervalą ir perpus sumažino alyvos sąnaudas. Jis pranešė, kad vienam kompresoriui per metus sutaupė daugiau kaip 12.000′ USD.

• Energetinis efektyvumas: kruopščiai kontroliuojamo bandymo ciklo metu, vienas komponentų automobilių pramonei tiekėjas išmatavo, kad hidraulinės sistemos„kuriose buvo naudojama „Shell Tellus S4 ME” alyva, suvartojo iki 6,4%2 mažiau energijos.


PILNAS PRODUKTU IR PASLAUGU PORTFELIS

„Shell” siūlo platų produktų ir paslaugų, pvz., „Shell LubeAna-lyst” alyvos būklės stebėjimą, asortimentą, kuri sudaro:

• alyvos ir plastiškieji tepalai automobilių pramonei;
• metalo apdirbimo skysčiai automobilių pramonei;
• kalibravimo ir bandymo skysčiai;
• išankstinio užpylimo tepimo alyvos automobilių transmisijoms, važiuoklėms, kėbulams ir guoliams.

BENDRADARBIAVIMAS SU PRAMONĖS ĮMONEMIS

„Shell” ilgą laiką bendradarbiauja su daugeliu pirmaulančių jrenginių gamintojų. Daugelis šių įmonių savo tiekiamuose įrenginiuose naudoja „Shell” tepimo produktus kaip būtinus mašinos komponentus. Iš įrenginių gamintojų „Shell” yra gavusi daugiau kaip 3.000 rekomendacijų arba patvirtinimų dėl įvairių produktų panaudojimo. Bendradarbiaudama su tarptautinėmis organizacijomis, „Shell” padeda kurti naujas pramoninių charakteristikų specifikacijas.

JUSIJ GAMYBOS NAŠUMO DIDINIMAS

Daug metų bendradarbiaudami su pirmaujančiais pasaulyje automobilių komponentų gamintojais, „Shell” tepimo produktų ekspertai nuodugniai suprato Jūsų pramonės šakoje sutinkamas problemas. Šias žinias ir patirtį jie panaudoja kurdami technologiškai pirmaujančius produktus, galinčius atnešti apčiuopiamą naudą, kurią galima pademonstruoti Jūsų gamyklose.

„Shell Lubricants” apima įvairias „Shell” įmones, dirbančias tepimo produktų versle. Apie tokią ekonomiją pranešė vienas iš klientų. Faktinė ekonomija gali kisti priklausomai nuo naudojimo srities, anksčiau naudotos alyvos, techninės priežiūros ątlikimo tvarkos ir įrangos būklės. 2Faktinė ekonomija priklauso nuo naudojimo srities, anksčiau naudotos alyvos, techninės prie- žiūros atlikimo tvarkos, įrenginių būklės, eksploatacijos sąlygų ir hidraulinės galios naudojimo intensyvumo.

© 2024 Tepalita . Visos teises saugomos.      
Scroll Up